horizontal rule

تأمین صلح؛ یک نیاز مبرم جامعه افغانستان

Photo Gallery
Persian

نشست ماهوار دفتر مدیوتیک ولایت هرات با اشتراک عده کثیری از بانوان این ولایت  امروز دوشنبه 30/10/2017برگزار شد
دراین نشست کانون دختران توانمند ولایت هرات حضور به هم رسانده و روی موضوعات مختلف از جمله ایجاد صلح سراسری در کشور بحث و تبادل نظر نمودند.
عمر نصیر مجددی رئیس خانه خبرنگار هرات با اشاره بر اخوت و برادری میان تمام اقشار جامعه بر ایجاد صلح و امنیت تاکید نمود.
وی یکی از راه های ایجاد صلح در جامعه را همدیگر پذیری و احساس وطن دوستی عنوان نموده ، خاطر نشان کرد: زنان نیمه از پیکره جامعه را تشکیل می دهند و می توانند در راه ایجاد صلح و همچنان تحکیم این عنصر حیاتی (صلح) گام های مثمر ثمری را بردارند.
آقای مجددی شرایط کنونی کشور را بسیار حساس عنوان نموده، تصریح کرد: باید زنان و مردان جامعه دست در دست هم داده و در راستای تامین امنیت و ایجاد صلح تلاش نمایند تا جامعه افغانستانی ما از این برهه ی زمانی عبور کرده و به پیشرفت و تعالی که خواسته ای تک تک افراد این کشور است ، دست یابیم.
درهمین حال خانم فایقه صدیق زاده یک تن از اشتراک کننده گان این نشست با تایید دیدگاه آقای مجددی اضافه کرد: زنان می توانند در راستای تامین صلح دوشادوش برادران خود حرکت نموده و سهم فعالی در این قسمت ایفا نمایند.
درعین حال خانم فرشته حیدری روزنامه نگار در ولایت هرات از عملکرد و فعالیت های دفتر میدیوتیک ولایت هرات تقدیر نموده و تاکید کرد : برگزاری همچون نشست ها در قسمت ارتقای ظرفیت اقشار مختلف جامعه  خصوصا جامعه زنان افغانستان بسیار ارزنده خواهد بود.
وی بعنوان فعال مدنی جامعه ولایت هرات از تمام گروه های مخالف دولت  افغانستان خواستار ایجاد صلح و پیوستن آنان به این پروسه ای مردمی گردید وتاکید کرد: اگر کشورما افغانستان به سمت صلح و آرامش سراسری به پیش برود دیری نخواهد بود که این کشور یکی از ممالک پیشرفته در منطقه و جهان خواهد شد.
دراخیر این گفتمان؛ حامد سرفرازی مسئول دفتر میدیوتیک ولایت هرات ضمن تشکر از شرکت کننده گان؛ این گونه نشست ها در راستای تامین صلح و آرامش سراسری در کشور بسیار ارزنده و مفید توصیف نموده ، خاطر نشان کرد: افغانستان در شرایط کنونی نیازمند صلح و همدیگر پذیری بوده چرا که جوانان ما به خاطر نبود امنیت این کشور را ترک کرده  ودر کشورهای بیگانه به مشکلات فراوان مادی و معنوی گرفتار می شوند.
سرفرازی با اشاره به فضای مناسب گفتگو و دیالوگ بین اقشار مختلف جامعه تاکید کرد: دفتر میدیوتیک آمادگی دارد درتمام زمینه ها برای فراهم شدن فرایند صلح تلاش های همه جانبه ای را در سطح کشور ایجاد نماید.
دراخیر یک بار دیگر مسئول دفتر میدیوتیک هرات از همه ای اقشار جامعه دعوت نمود تا با همچون نشست هایی زمینه دیالوگ و گفتگو برای ایجاد و تحکیم صلح تلاش نمایند.