horizontal rule

از روز خبرنگار در دشت آبدان کندز بزرگداشت بعمل آمد

Photo Gallery
English

از 27 حوت روزملی خبرنگار در دشت آبدان کندز در فضای بهاری بزرگداشت بعمل آمد.
این برنامه از طرف مرکز اجتماعی ورسانه یی میدیوتیک کندز، بنیاد ارتباط وفرهنگ رسانه ای افغانستان درهماهنگی بانهادهای دیگر حامی رسانه ها به منظور بزرگداشت از روز ملی خبرنگار(27حوت) برگذار گردید.
 این برنامه  که به روز 5 شنبه 16 ماه مارچ سال روان در تفریحگاه بزرگ بهاری مردم کندز(دشت آبدان) برگذار گردیده بود در آن شماری زیادی از خبرنگاران وکارمندان رسانه های، ولایات کندز، تخار وبغلان به شمول شماری ازفعالان مدنی  وکارمندان حکومت که در آن الحاج اسدالله عمرخیل والی ولایت کندز، مولوی عبدالله قرلق سناتورمردم کندز در مشرانو جرگه، محد عارف مبشر  رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان،  جسیم انوری رئیس امنیت ملی وهمچنان تعدادی از مامورین ومسئولین ادارات ملکی اشتراک ورزیده بودند.
برنامه با تلاوت آیات قرآنی و پخش سرود ملی رسماً آغاز گردید، سپس عنایت الله خلیق مسئول مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز، ذبیح الله مجیدی مسئول بنیاد فرهنگ وارتباط رسانه ای افغانستان، شهباز صابری نماینده کمیته مصئونیت و سید یاسین دهزاد رئیس شورای ملی خبرنگاران درحوزه شمالشرق در پیوند، به ارزش  ودست آوردهای رسانه ها وکار خبرنگاری در ترقی وپیشرفت کشور، مشکلات فراراه خبرنگارن و انتقاد بر نداشتن باور مندی وعدم همکاری شماری از مسئولین حکومتی به خبرنگاران سخنرانی نمودند.
عنایت الله خلیق مسئول مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز ضمن یاد بود از قربانی های خبرنگاران در راستای تامین آزادی بیان از حکومت خواست تا 27 حوت که منحیث یاد بود از قربانیان وکار خبرنگاران از طرف نهاهای حامی رسانه ها وخبرنگاران در کشور به روز ملی خبرنگار نامگذاری شده وازین روز همه ساله تجلیل بعمل میاورد باید بگونه رسمی درج  قوانین نافذه کشور شود و داشتن یک روز را به بهانه ی یاد بود از کار خبرنگاری در کشور حق مسلم خبرنگاران  کشور میداند.
در اخیر برنامه اسدالله عمرخیل والی ولایت کندز، در پیوند به این روز از تماماً خبرنگاران واهل رسانه ها قدردانی نمودن وتلاش وقربانی های آنان را در راستای تامین آزادی بیان منحیث قوه چهارم مورد ستایش قرار داد.
وی حمایت خودرا از رسانه ها واهل مطبوعات اعلان نموده گفت که  در روشنائی قوانین نافذه کشور همکاروحامی سرسخت حقوق خبرنگاران ورسانه ها میباشد.
در اخیربرنامه تصاویر از مسئولین حکومتی وشماری از خبرنگاران که درجریان اجرای وظیفه توسط خبرنگاران گرفته شده بود منحیث نماد کار خبرنگاری از طرف نهادهای حامی خبرنگاران چاپ وبه منظور اخذ تعهد وهمکاری آنان به رسانه ها وکار خبرنگاری برایشان تفویض گردید.
وهمچنان لوح تقدیر وتحایف که برای خبرنگاران از طرف مقام ولایت در نظر گرفته شده بود نیز برای خبرنگاران توزیع گردید.
قابل یاد آوریست که از این روز سال پار نیز توسط مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز با راه اندازی برنامه ویژه درهمین تفریحگاه طبعی( دشت آبدان کندز) بزرگداشت بعمل آمده بود.