horizontal rule

نگرانی جدی جامعه‌ی مدنی کندز، از تلفات تکان‌دهنده غیرنظامیان در این ولایت

Photo Gallery
English

اعضای شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز، امروز شنبه مطابق 5 نومبر سال 2016 در یک نشست رسمی در مرکز اجتماعی ورسانه ای میدیوتیک کندز، کشته شدن غیرنظامیان بخصوص کودکان و زنان در حمله هوایی یک شب پیش در روستای بوزقندهاری را نکوهش کرده، از آمار تکان‌دهنده قربانیان جنگ در این ولایت نگرانی جدی شان را ابراز داشتند.
این فعالان مدنی با نشر پیام رسمی از طرف‌های منازعه در افغانستان خواستند تا موازین بشردوستانه را در نبردهای مسلحانه رعایت کرده و از ادامه کشتار غیرنظامیان جلوگیری کنند. 
در این پیام آمده است که دریک سال گذشته در دو نبرد که باعث سقوط مرکز این ولایت به دست مخالفان دولت گردید، بیش از 500 غیرنظامی کشته و بیش از 1200 تن دیگر مجروح گردیده اند. که این آمارتکان دهنده تنها ازشهرکندز به دست آمده و حساب روستاها ودیگرمناطق جدا است.
این درحالی است که جنگ درساحه شهرکندزمحدود نمانده ، بل درطی این مدت تقریبا تمامی مناطق ولایت، ازجمله ولسوالی‌ها و روستاها را فرا گرفته و شعله های آن زبانه کشیده است.
با اینوصف فعالان مدنی کندز تاکید کردند که نگرانی ها از وضع امنیتی در شهرکندز پایان نیافته وهنوز مخالفان مسلح درپشت دروازه‌های شهرحضوردارند. 
آنان همچنان گفتند که تحمل این وضعیت سخت دشواراست و باید رسیده گی جدی به آن صورت بگیرد. 
در این پیام همچنان آمده است: " نهادهای جامعه مدنی کندز درحالی که کار نیروهای امنیتی افغان و همکاران بین المللی آنرا درامردفاع ازامنیت وآزادی مردم می ستایند، ضمن اظهار نگرانی از وارد شدن تلفات ملکی در جریان جنگ، ازآنان میخواهد تا دقت بیشتردرراه اندازی عملیات‌ها به خرج داده وضمن دفاع از شهر و روستاها و تامین امنیت مردم ، به زنده گی وحیات افراد ملکی ، زنان وکودکان توجه جدی نمایند.هکذا ازمخالفان مسلح دولت نیزتقاضا میکند تا به جنگ پایان بدهند، در غیر آن صورت برای پیشبرد جنگ ازخانه‌های مردم و منازل رهایشی بحیث سنگر استفاده نکرده و روی شانه‌های اطفال وکودکان ما تفنگ گذاشته شلیک نکنند و ازمردم وافراد ملکی سپرانسانی نسازند."