horizontal rule

به ادامه تطبیق طرح تنظیم شهری جامعه مدنی دوجاده مرکزی شهر کندز جدیداً پاکسازی گردید

Photo Gallery
English

در ادامه کار کمیسیون مشترک جامعه مدنی و حکومت محلی کندز عنایت الله خلیق رئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز همراه با حشمت الله عرضبیگی معاون والی وجمعی از فعالان مدنی ومامورین حکومت، دست‌فروشان جاده‌های کابل بانک و مسجد جامع عرض‌بیگی را طبق طرح جامعه مدنی کندز به جاهای بدیل انتقال دادند.
عنایت الله خلیق رئیس شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندز حین انتقال دست کراچی های دست فروشان به ساحات از قبل مشخص شده گفت که  جاده ی کابل بانک ومسجد جامع عرضبیگی که به سمت جنوب مرکز شهر کندز قرار دارد امروز برای عبور ومرور عابرین و  وسایط نقلیه به گونه کامل باز و برای تطبیق مراحل بعدی این طرح آماده گردیدند.
همچنان مطابق پلان جاده های کابل بانک و زنجیر فروشی شستشو، زباله‌ها و عوامل بی‌نظمی برداشته شده و اموال دکانداران که پیاده‌روها را بند ساخته بودند به داخل دکان‌هایشان انتقال گردیدند.